Ons verhaal

Rotary Oisterwijk de Kampina
Elkaar zien, inspireren en versterken

De wortels
Rotary Oisterwijk de Kampina is officieel van start gegaan op 17 mei 2013. Aan de basis van deze jonge club liggen enkele noeste jaren van voorbereiding, de gedrevenheid van ‘founding father’ Martin Eberson en de verbindingskracht van ‘founding mother’ Ingrid Straet. Martin schreef in zijn jonge jaren al graag over mogelijkheden om andere mensen te helpen. Toen hij in 1982 lid werd van de Rotary in Rijswijk wilden veel mensen een bijdrage leveren en was het relatief eenvoudig om leden te vinden. Op een gegeven moment zag Martin een advertentie in de Rotarian waarin ze om een redacteur vroegen. Clubleden moedigden hem aan hierop te schrijven, vanwege zijn classificatie als uitgever en schrijver. Hij werd aangenomen en kort daarop was Martin periodiek bij Rotary Nederland in Amsterdam werkzaam.

De uitdaging
De liefde leidde Martin uiteindelijk naar Brabant, waar hij lid werd van Rotary Leydal en later Tilburg Oost. De gouverneur van het district vroeg Martin op een dag of er ruimte zou zijn voor een nieuwe Rotaryclub in de regio Oisterwijk. Dat bleek het geval. Op verzoek van de uitbreidingscommissie was in 2009 onderzocht of er in de omstreken van Tilburg een nieuwe club opgericht kon worden. Daaruit bleek dat het voedingsgebied (Tilburg, Cromvoirt, Haaren, Helvoirt, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout) voldoende mogelijkheden bood om dit waar te maken. RC Tilburg-Oost was bereid om sponsorclub te worden en Rotarian Pieter de Groot, voorzitter van de uitbreidingscommissie, hielp met de oprichting. Dit was voor Ingrid reden om Martin’s verzoek serieus te overwegen. In overleg met het district en met steun van moederclub RC Tilburg-Oost werd daarop de nieuwe Rotaryclub Oisterwijk de Kampina opgericht.

RC Oisterwijk de Campania

Aan het Bestuur van
RC Tilburg-Oost
Oisterwijk, 31 mei 2010

Beste Vrienden in Rotary,

Nu ik, samen met Jan van Eijck, het grote werk van het samen stellen van de door Stefan van Hulten fraai uitgevoerde lustrumbundel heb afgerond, wil ik ingaan op het verzoek van de gouverneur om te bezien of er in de omstreken van Oisterwijk een nieuwe club opgericht kan worden.

Volgens de rode gids van de Michelin heeft Eindhoven 210.000 en Tilburg 202.000 inwoners. Eindhoven heeft zeven Rotaryclubs en Tilburg vier clubs. Julius Caesar beschrijft rond 50 jaar v. Chr. de gebieden boven Brussel met de benaming Campania, later verbasterd tot De Kempen. Een eeuwenoude naam voor een groot geheel. In een gebied rond Tilburg met plaatsen als Haren, Helvoirt, Cromvoirt, Udenhout, Moergestel en Oisterwijk is een Rotaryclub mogelijk. Van de potentiële kandidaten wordt verwacht dat zij hun beroep met integriteit uitoefenen. Daarnaast is het hebben van sociale contacten een eerste vereiste. Binnen een klein segment van twintig personen zal het mogelijk zijn om tot een grotere groep te komen. De eerste voorzitter is Ingrid Straet. Mijn club RC Tilburg-Oost, waarvoor ik driemaal een lustrumbundel heb mogen schrijven, vraag ik het bestuur of men in wil gaan op mijn verzoek om sponsorclub te worden voor RC Oisterwijk de Campania. RC Tilburg-Oost heeft dat ook gedaan voor RC Tilburg-Triborgh (1987) en voor RC Oisterwijk (2002). De club zet daarmee een goede traditie voort. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Met een hartelijke groet,
Martin M. Eberson

Martin herinnert zich nog goed hoe hij op een dag in november van 2009 onaangekondigd bij Ingrid voor de deur stond. ‘Ik belde aan om te polsen of zij het idee van een nieuwe Rotaryclub in Oisterwijk zag zitten en of ze bereid was om een bestuur samen te stellen. Ingrid Straet was eerder chartermember van de Lions in Woerden geweest en kende het klappen van de zweep. Binnen een paar weken was er een kandidatenlijst samengesteld en werden mensen uit de omgeving persoonlijk benaderd. Niet iedereen liet zich zo eenvoudig overtuigen, maar uiteindelijk kwam begin 2010 het eerste bestuur bijeen op de boerderij bij Ingrid. Frans Spaargaren werd secretaris, Sander Huisman penningmeester en Ingrid voorzitter. De zaken werden van meet af aan grondig en zorgvuldig aangepakt. De drie bestuursleden stelden een identiteitsdocument op en benaderden potentiële leden in Oisterwijk. Marieke van Gelder, Dirk van der Ven en Bob Manders waren meteen positief en sloten zich aan. De pioniers van RC Oisterwijk de Kampina waren gedreven door de wil om hun ideaal voor elkaar te krijgen en ondanks weerstanden te volharden in hun streven. Een nieuwe Rotaryclub met een eigen karakter en diversiteit, geworteld in traditie en de blik gericht op de toekomst.

Bouwen aan de basis
Het eerste jaar stond in het teken van binden en verbinden, het jaarthema dat Ingrid als voorzitter hoog in het vaandel had staan in woord en daad, zowel intern als naar andere Rotaryclubs in de omgeving. In 2011 werd een document geschreven waarin de uitgangspunten werden geformuleerd met als centrale vraag hoe we elkaar kunnen vinden op de servicegedachte. Ingrid: ‘We wilden vanuit oprechtheid en met regelmaat iets betekenen voor mensen, regionaal, nationaal en internationaal. Des te meer je samen doet, des te meer je kunt betekenen. Vanaf het begin staan we op het standpunt dat je lid wordt vanuit echte betrokkenheid. Je doet het niet voor het speldje, maar om met elkaar iets op te bouwen en concrete meerwaarde voor mensen te realiseren’. Ingrid benadrukte voortdurend het belang van de 3 B’s Beschikbaarheid, Betrokkenheid en Betrouwheid, de vertrouwde waarden van de Rotary om zodoende een gedegen fundament onder de club te leggen. Ingrid: ‘Wat we ook van begin af aan bewaken, is de diversiteit van onze club. Dat speerpunt benoemde ik in die periode nadrukkelijk tot jaarthema. Dan heb ik het zowel over de beroepsgroepen als de leeftijdsopbouw en herkomst. Door de naamgeving Oisterwijk de Kampina geven we aan dat onze wortels weliswaar in Oisterwijk liggen, maar dat we ons ook verbonden voelen met de regio. Een deel van onze leden woont in Oisterwijk zelf, een ander deel is afkomstig uit omliggende gemeenten. Diversiteit zoeken we daarnaast ook in denkvoorkeuren. We willen creatieve geesten verbinden met organisatoren, structuurbrengers, doeners en denkers. We zijn ervan overtuigd dat we elkaar door die breedte versterken en effectiever zaken voor elkaar kunnen krijgen.’

Krachtige kern
Ingrid: ‘We geloven in de kracht van het geheel en in een positief kritische en constructieve houding. We houden vast aan onze eigen koers. Dat betekent dat we niet alleen op zoek zijn naar fondsen, het ophalen van geld voor het goede doel. We willen nadrukkelijk ook onze eigen kennis, kunde en ondersteuning inzetten. De gemeenschap dienen begint wat ons betreft aan de binnenkant. Het creëren van fellowship en een hechte eigenheid en verbinding binnen de club. Hoe meer je soulmates bent, des te meer positieve energie je kunt inzetten om in de samenleving te ver-binden.’ Deze filosofie wordt inmiddels breed ondersteund en behoort tot de kern van onze club.

Klaar voor de start
Vanaf 2011 groeide Rotary Oisterwijk de Kampina gestaag verder en kwamen de twee clubs in Oisterwijk ieder vanuit respect voor de eigen identiteit steeds vaker tot samenwerking. De eerste bijeenkomsten van Rotary Oisterwijk de Kampina vonden plaats op de Boerderij van Ingrid Straet. Na een tijdje bij elkaar gekomen te zijn in de kelder van kasteel Nemerlaer in Haaren werd in 2012 domicilie gevonden in café restaurant Onder de Linden in Oisterwijk. In de beginjaren was het motto vooral Binden en Verbinden. Vanaf begin 2013 koos Ingrid als jaarthema voor Concretiseren en Realiseren. De belangrijkste uitdaging die ons op dat moment te doen stond, was het voorbereiden van onze charternight, die we gepland hadden op 8 juni. Groot was de opluchting toen Rotary International in Zürich met het verlossende woord kwam dat we al vanaf 20 leden konden charteren. Met die wetenschap namen we vervolgens met lichte euforie de organisatie van ons charterfeest ter hand. Dat moest spectaculair worden, ons op de kaart zetten en tot een mooie opbrengst leiden voor een goed doel. Dat doel vonden we in de vorm van het project Jong voor Oud. Studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten krijgen daarmee een podium om ervaring op te doen en tegelijk zingeving te creëren voor ouderen in verzorgingscentra. Om onze club te presenteren op de charternight hadden we in de voorafgaande maanden een eigen filmpje laten maken, waarin we lieten zien waar we voor staan en waarin ieder afzonderlijk zijn of haar licht liet schijnen op de eigen classificatie. Op de charternight bij Piet Plezier in Oisterwijk verwelkomden we uiteindelijk 120 gasten, die werden getrakteerd op live muziek, een barbecuebuffet, een spetterende dienstenveiling en een feest. Onder leiding van veilingmeesteres Marieke steeg het enthousiasme van de gasten tot ongekende hoogte, wat een recht evenredig effect had op de opbrengst. De ambiance, de positieve reacties van de gasten en de hoge veilingopbrengst zorgde bij ieder van ons voor een stevige adrenaline injectie. Het gezamenlijk tot stand gebrachte resultaat bevestigde onze overtuiging dat je tot heel veel in staat bent als je daar samen de schouders onder zet.

Ons huisstijlbeeld
Met de charternight in het vooruitzicht hadden we behoefte aan een eigen gezicht, een presentatie waarmee we konden laten zien dat we weliswaar tot de Rotary familie behoren, maar daarin ook een eigen identiteit wensen uit te drukken. Isabelle Roskam wilde haar creativiteit graag inzetten om dit tot stand te brengen. Het resultaat mag er zijn. Het nieuwe huisstijlbeeld wordt sinds mei 2013 geïntegreerd in verschillende communicatiemiddelen van de club.

slider

Isabelle: “We hebben er voor gekozen om een ontwerp te maken in een schetsachtige sfeer, zodat het onze vrije gedachten als club weergeeft. Geen vaste lijnen of ideeën, maar een open en unieke sfeer. Beweging staat voorop en het huisstijlbeeld mag letterlijk in beweging zijn en van tijd tot tijd veranderen. De lijnen in de schets zijn als linten die ons leiden en ook de historie van de Rotary eren. De schets is gebaseerd op eerdere logo’s van de Rotary. Zo komt het Rotarywiel van Montague Bear erin terug en zijn ook de bewegingen en de linten die hij er later aan toevoegde herkenbaar in het logo. Wat nog meer uitgebeeld wordt, zijn de mensen. Het gaat uiteindelijk om diegenen waar je iets voor wilt betekenen, mensen uit de club en daarbuiten. Als Rotaryclub uit Oisterwijk danken wij onze naam aan het natuurgebied De Kampina. We hebben er daarom voor gekozen de libelle erin te schetsen als symbool voor dit natuurgebied. De vrijheid en openheid waar dit gebied en de libelle voor staan, passen bij de kernwaarden voor ons als club en als mens.”

Eerste bestuurswissel
Ingrid was ten tijde van de charternight al zo’n 2,5 jaar voorzitter van de club en zocht een opvolger. Iemand die het stokje kon overnemen vanuit een verbindende kwaliteit. De keuze voor Raymond Godding als nieuwe voorzitter werd vooral ingegeven door de herkenning dat hij evenals Ingrid bewust is van het belang van betekenisvolle waarden en de wijze waarop die doorwerken in het realiseren van een gewenste werkelijkheid. Daar waar Martin in Ingrid de doorzetter herkende, die nodig was om de club van de grond te krijgen, zag Ingrid in Raymond eigenschappen van zichzelf terug, die pasten in de ontwikkelingsfase van de club op dat moment, zoals het geheel overzien, gebruik maken van metaforen en verhalen en dialoog.

Onze clubwaarden
In het najaar van 2013 heeft Raymond met een belangrijk deel van de leden een waardensessie georganiseerd. Hieruit zijn de waarden inspiratie, ambitie en kameraadschap naar voren gekomen als belangrijkste gedeelde drijfveren voor de club. Met inspiratie bedoelen we dat je geraakt wordt, dat je mensen weet te boeien, dat je geprikkeld wordt om in actie te komen en dat je enthousiasme op een ander weet over te brengen. Ambitie is voor ons het verschil durven maken, baanbrekend willen zijn, grenzen verleggen en ontwikkeling in gang zetten. Kameraadschap tonen we als we met plezier samen optrekken vanuit respect voor elkaars eigenheid, wanneer we ons geborgen weten, iets voor elkaar over hebben en solidair zijn met elkaar. Met de verwezenlijking van dit verhaal geven we aan waar we vandaan komen, wat onze identiteit is en wat we met elkaar willen bereiken.

Van zijn naar doen
Wanneer Geert Eling op 1 juli het voorzitterschap overneemt, zal de nieuwe uitdaging vooral zijn om vanuit zingeving en betekenisgeving een effectieve structuur op te zetten van waaruit concrete zaken worden gerealiseerd. Dat is verbinden van idealisme en realisme. Ambities formuleren met voldoende realiteitszin en inschatting van haalbaarheid. Geert: ‘Ik vind het belangrijk dat je geïnspireerd raakt in de Rotary bijeenkomsten. Daarom zijn de levensverhalen ook zo waardevol net als de symbolen die iets zeggen over wie je bent.’ Daarbij gaat het volgens Geert ook om wederkerigheid, met elkaar delen wat je aan ontwikkeling hebt meegenomen. Het motto van Geert is Grote woorden, Concrete daden. Juist in de ogenschijnlijk kleine activiteiten kan een grote kracht schuilen. De opdracht voor de komende tijd zal zijn om onze grote woorden om te zetten in zichtbare projecten die betekenisvol zijn voor mensen in de samenleving. Aandacht voor elkaars verhalen is volgens Geert de basis voor elke ontwikkeling. Dat geldt voor de manier waarop we binnen de club met elkaar omgaan, maar ook voor de relaties die we opbouwen met partnerclubs en maatschappelijke organisaties. Rotarian ben je voor het leven. Waar ter wereld je ook een mede Rotarian tegenkomt, zul je merken dat er een klik ontstaat, want je deelt een wezenlijke overtuiging en betrokkenheid. Dat noemen ze de Rotary bonus.

Ons manifest
De ideale Rotaryclub Oisterwijk de Kampina koestert wat is opgebouwd, zorgt voor een kwalitatief en gestaag stijgend ledenbestand en genereert creatieve ideeën die worden vertaald in 3 à 4 succesvolle projecten per jaar. Daarbij zorgen we ervoor dat we onderling blijven verbinden en aandacht houden voor elkaar. We zorgen voor balans tussen structuur en ruimte, brengen focus aan en nemen geen genoegen met middelmaat. We anticiperen op ontwikkelingen en blijven inspirerend door diversiteit in classificaties en het betrekken van jonge mensen. We koppelen de Rotary basisprincipes aan onze eigen waarden. We zijn ons ervan bewust dat ons gedrag illustratief is voor wat we als club willen uitstralen. De waarden die we belangrijk vinden maken we expliciet in ons handelen en we spreken elkaar hierop aan. In de clubbijeenkomsten maken we verbinding met onszelf en de ander en ervaren we de energie die nodig is om met elkaar in actie te komen. We laten zien dat we trots zijn deel uit te maken van onze club en krijgen energie van wat we voor anderen kunnen doen.

Geef een reactie